ขายอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เสม็ด เมืองชลบุรี

ข้อมูลขายอาคารบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี

- อาคารตั้งอยู่17/10 ข. ซอยโปษยานนท ถนนวชิรปราการ ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อาคารขนาดเล็กสูง 2 ชั้น พื้นที่ทั้งอาคารประมาณ 1,710 ตารางเมตร ความสูงของชั้น 2.50 เมตร ที่จอดรถประมาณ 20 คัน

ข้อมูลการขายอาคารสำนักงาน

โฉนดที่ดิน จํานวน 7 ฉบับ ราคาขาย 18 ล้านบาท
1. เลขที่ตั้ง เลขที่ 48/2-3 หมูที่ 2 ถนนสุขุมวิท(ทล.3) ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี
2. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ประกอบดวย ที่ดิน จํานวน 2 แปลง ติดตอเปนผืนเดียวกัน มีเนื้อที่ดิน ตามเอกสารสิทธิ์รวม โฉนดที่ดินเลขที่ 67695 และ 67696 เนื้อที่ดินรวม 0-0-93.0 ไร หรือ 93.0 ตารางวา มีลักษณะรูปรางที่ดินเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา หนากวางรวม 10.00 เมตร ลึกประมาณ 39.00 เมตร ปจจุบันเปนที่ตั้งอาคารสิ่งปลูกสราง ประเภท อาคารอาคารพาณิชยสูง 3 ชั้น มีชั้น ลอยและดาดฟา จํานวน 2 คูหา
3. เขตผังเมืองประเภทพื้นที่สีแดง
4. ลักษณะอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก
5. ขนาดอาคาร 10.00 x 12.00 เมตร
6. พื้นที่รวมประมาณ 478.40 ตารางเมตร
7. คาธรรมเนียมการโอน 2 % ผูซื้อและผูขายรับผิดชอบคนละ 1%
8. มิเตอรน้ํา และมิเตอรไฟ ผูซื้อดําเนินการเอง
9. ดาดฟาทาพื้นกันซึมใหม
10. สงมอบพื้นที่ตามสภาพปจจุบัน

สำนักงานให้เช่า อาคารอื่นแนะนำ


 • ขายอาคารสำนักงานใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
  ขายอาคารสำนักงานใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ เป็นอาคารสำนักงานความสูง 6 ชั้น มีแอร์ทุกชั้น ลิฟท์ 1 ตัว ห้องน้ำทุกชัน ขนาดที่ดิน 34 ตารางวา พื้นที่ใช้ส...

 • อาคาร กิตรา KITTRA BUILDING
  ข้อมูลขายอาคาร - อาคารตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ใกล้ทางขึ้นทางด่วนพระราม 9 - อาคารขนาดเล็กสูง 9 ชั้นพื้นที่ทั้งอ...

 • อาคารสกุลไทย
  ขายพื้นที่สำนักงานอาคารสกุลไทยเป็นอาคารสำนักงานความสูง 42 ชั้น ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง อาคารอยู่ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก ใต้อาคารมีธนาคารไทยพาณิชย์ ขนาดพื้นที่ขาย 240 - 270 ตาร...

 • คยาวัฒนกิจ.jpg
  ขาย/ให้เช่าอาคารสำนักงานถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท - อาคารตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 -อาคารขนาดเล็กสูง 10 ชั้นพื้นที่ใช้สอยทั้งอาคารประมาณ 3,300 ตารางเมตร ค...

 • ชาญอิสระ.jpg
  ขาย/ให้เช่าสำนักงานอาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 ใกล้รถบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน ขายพื้นที่สำนักงานมี 2 ห้องติดกันทะลุกันได้ พื้นที่ 208 ตารางเมตร ราคาขาย 22 ล้าน สามารถแบ่งขา...

 • ขายพื้นที่สำนักงานอาคารสรชัย
  ขายพื้นที่สำนักงานอาคารสรชัย สุขุมวิท63 เอกมัย อาคารสำนักงาน 31 ชั้น ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเอกมัย อาคารอยู่ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา ใต้อาคารมีธนาคารกรุงเทพ ขนาดพื้นที่ขาย 221 ตารางเม...

 • ขายพื้นที่สำนักงานอาคารสินสาธร ทาวเวอร์
  ขายพื้นที่สำนักงานอาคารสินสาธร ทาวเวอร์อาคารสำนักงาน 43 ชั้น ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีวงเวียนใหญ่ อาคารอยู่ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน ใต้อาคารมีธนาคารยูโอบี ขนาดพื้นที่ขาย 587.48 ตารา...

 • ขายอาคารบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
  ข้อมูลขายอาคารบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี - อาคารตั้งอยู่17/10 ข. ซอยโปษยานนท ถนนวชิรปราการ ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี -อาคารขนาดเล็กสูง 2 ชั้นพื้นที่ทั้งอาคารประมาณ 1...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 174,813