ขายสำนักงาน อาคารบ้านสวน เมืองชลบุรี

ข้อมูลขายอาคารบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี

- อาคารตั้งอยู่17/10 ข. ซอยโปษยานนท ถนนวชิรปราการ ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อาคารขนาดเล็กสูง 2 ชั้น พื้นที่ทั้งอาคารประมาณ 1,710 ตารางเมตร ความสูงของชั้น 2.50 เมตร ที่จอดรถประมาณ 20 คัน

ข้อมูลการขายอาคารสำนักงาน

1. เนื้อที่รวม 1-0-58.0 ไร่ ( 458.0 ตารางวา ) ขายราคา 40 ล้าน
ทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่า คือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย ที่ดินจํานวน 7 แปลง ติดต่อ
เป็นผืนเดียวกัน มีเนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์รวม 1 – 0 – 58.0 ไร่ หรือ 458.0 ตารางวา 
2. เป็นที่ตั้งอาคารสิ่งปลูกสร้าง ประเภท อาคารตึกสํานักงาน สูง 2 ชั้น เลขที่ 17/10 ข. จํานวน 1 หลัง
3. เขตผังเมืองประเภทพื้นที่สีน้ำตาล
4. มีอาคารตึกสํานักงานชุมสาย สูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง (เลขที่ 17/10 ข. จํานวน 1 หลัง)
5. เนื้อที่อาคาร 1,710 ตร.ม.
6. ลักษณะรูปแปลงของที่ดิน โดยรวมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
7. ที่ดินมีด้านที่ติดถนน 1 ด้าน คือ ด้านทิศใต้
8. ด้านหน้าที่ติดถนนเข้าออกหลัก ทิศใต้กว้างประมาณ 33.00 เมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 58.00
เมตร
9. ค่าธรรมเนียมการโอน 2 % ผู้ซื้อและผู้ขายรับผิดชอบคนละ 1%
10. มิเตอร์น้ํา และมิเตอร์ไฟ ผู้ซื้อดําเนินการเอง
11. ส่งมอบพื้นที่ตามสภาพ

สอบถามเพิ่มเติม I RENT OFFICE ได้ที่ 02-512-5909 และ 084-543-4833 E-mail : plus.estate@yahoo.co.th

สำนักงานให้เช่า อาคารอื่นแนะนำ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 228,411