ขายสำนักงาน อาคารบ้านสวน เมืองชลบุรี

ข้อมูลขายอาคารบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี

- อาคารตั้งอยู่17/10 ข. ซอยโปษยานนท ถนนวชิรปราการ ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อาคารขนาดเล็กสูง 2 ชั้น พื้นที่ทั้งอาคารประมาณ 1,710 ตารางเมตร ความสูงของชั้น 2.50 เมตร ที่จอดรถประมาณ 20 คัน

ข้อมูลการขายอาคารสำนักงาน

1. เนื้อที่รวม 1-0-58.0 ไร ( 458.0 ตารางวา ) ขายราคา 40 ล้าน
ทรัพยสินที่ประเมินมูลคา คือ ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ประกอบดวย ที่ดินจํานวน 7 แปลง ติดตอ
เปนผืนเดียวกัน มีเนื้อที่ดินตามเอกสารสิทธิ์รวม 1 – 0 – 58.0 ไร หรือ 458.0 ตารางวา 
2. เปนที่ตั้งอาคารสิ่งปลูกสราง ประเภท อาคารตึกสํานักงาน สูง 2 ชั้น เลขที่ 17/10 ข. จํานวน 1 หลัง
3. เขตผังเมืองประเภทพื้นที่สีน้ำตาล
4. มีอาคารตึกสํานักงานชุมสาย สูง 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง (เลขที่ 17/10 ข. จํานวน 1 หลัง)
5. เนื้อที่อาคาร 1,710 ตร.ม.
6. ลักษณะรูปแปลงของที่ดิน โดยรวมเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
7. ที่ดินมีดานที่ติดถนน 1 ดาน คือ ด้านทิศใต
8. ดานหนาที่ติดถนนเขาออกหลัก ทิศใตกวางประมาณ 33.00 เมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 58.00
เมตร
9. คาธรรมเนียมการโอน 2 % ผูซื้อและผูขายรับผิดชอบคนละ 1%
10. มิเตอรน้ํา และมิเตอรไฟ ผูซื้อดําเนินการเอง
11. สงมอบพื้นที่ตามสภาพ

สอบถามเพิ่มเติม I RENT OFFICE ได้ที่ 02-512-5909 และ 084-543-4833 E-mail : plus.estate@yahoo.co.th

สำนักงานให้เช่า อาคารอื่นแนะนำ


 • ขายอาคารสำนักงานใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
  ขายอาคารสำนักงานใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ เป็นอาคารสำนักงานความสูง 6 ชั้น มีแอร์ทุกชั้น ลิฟท์ 1 ตัว ห้องน้ำทุกชัน ขนาดที่ดิน 34 ตารางวา พื้นที่ใช้ส...

 • อาคาร กิตรา KITTRA BUILDING
  ข้อมูลขายอาคาร - อาคารตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ใกล้ทางขึ้นทางด่วนพระราม 9 - อาคารขนาดเล็กสูง 9 ชั้นพื้นที่ทั้งอ...

 • อาคารสกุลไทย
  ขายพื้นที่สำนักงานอาคารสกุลไทยเป็นอาคารสำนักงานความสูง 42 ชั้น ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง อาคารอยู่ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก ใต้อาคารมีธนาคารไทยพาณิชย์ ขนาดพื้นที่ขาย 240 - 270 ตาร...

 • คยาวัฒนกิจ.jpg
  ขาย/ให้เช่าอาคารสำนักงานถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท - อาคารตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 -อาคารขนาดเล็กสูง 10 ชั้นพื้นที่ใช้สอยทั้งอาคารประมาณ 3,300 ตารางเมตร ค...

 • ชาญอิสระ.jpg
  ขาย/ให้เช่าสำนักงานอาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 ใกล้รถบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน ขายพื้นที่สำนักงานมี 2 ห้องติดกันทะลุกันได้ พื้นที่ 208 ตารางเมตร ราคาขาย 22 ล้าน สามารถแบ่งขา...

 • ขายพื้นที่สำนักงานอาคารสรชัย
  ขายพื้นที่สำนักงานอาคารสรชัย สุขุมวิท63 เอกมัย อาคารสำนักงาน 31 ชั้น ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเอกมัย อาคารอยู่ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา ใต้อาคารมีธนาคารกรุงเทพ ขนาดพื้นที่ขาย 221 ตารางเม...

 • ขายพื้นที่สำนักงานอาคารสินสาธร ทาวเวอร์
  ขายพื้นที่สำนักงานอาคารสินสาธร ทาวเวอร์อาคารสำนักงาน 43 ชั้น ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีวงเวียนใหญ่ อาคารอยู่ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน ใต้อาคารมีธนาคารยูโอบี ขนาดพื้นที่ขาย 587.48 ตารา...

 • ขายอาคารบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
  ข้อมูลขายอาคารบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี - อาคารตั้งอยู่17/10 ข. ซอยโปษยานนท ถนนวชิรปราการ ตําบลบานสวน อําเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี -อาคารขนาดเล็กสูง 2 ชั้นพื้นที่ทั้งอาคารประมาณ 1...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 174,990