ทำไมถึงต้องใช้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ช่วยขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้

 

ทำไมถึงต้องใช้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ช่วยขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ให้

                คนทั่วไปมักคิดว่าการซื้อขาย – เช่า อสังหาริมทรัพย์ หากกระทำด้วยตัวเองน่าจะได้เปรียบกว่าการให้คนอื่นมาดำเนินการให้เป็นไหนๆ เพราะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่านายหน้าได้ ซึ่งความคิดเช่นนี้กลับขัดกับหลักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะในศาสตร์การลงทุนที่ถูกต้องแล้ว เป็นที่ยอมรับกันว่าการอาศัยนายหน้ามาเป็นตัวช่วยในการลงทุนถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ชาญลาดพื้นฐานอันหนึ่ง ด้วยเหตุผลหลักๆ 3 อย่างคือ

1.       การซื้อขาย-เช่าอสังหาฯ ต้องใช้เวลา และความรู้ความชำราญมาก ปกติคนทั่วปักไม่มีเวลา ความรู้ และความชำนาญมากพอ ดังนั้นการพึ่งพิงให้ธุรกิจนายหน้าเป็นผู้ดำเนินการแทนจะสามารถช่วยขจัดปัญหาต่างๆ ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาการขายได้

2.       เป็นเพราะธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันบริการพัฒนาก้าวไกลไปจากเดิมมาก ถึงระดับที่สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ขายและผู้ซื้อได้เป็นอย่างดี จนได้รับการยอมรับกันว่าเป็นเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้การซื้อขายบ้านทำได้ง่ายขึ้น และได้ราคาสูงขึ้น

3.       ทำให้ผู้ใช้บริการอยากใช้อย่างไม่ลังเล มาจากประเด็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ต่ำมากโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบชั่งน้ำหนักระหว่างผลได้กับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป ทั้งนี้ผลได้หลักๆ นอกจากที่ช่วยให้ขายบ้านได้เร็วขึ้นและได้ราคาแล้ว ยังรวมถึงโอกาสในการได้บริการฟรีอีกมากมายหลายอย่าง ซึ่งบริการต่างๆ เหล่านี้ถ้าขายบ้านด้วยตัวเองท่านจำเป็นต้องควักกระเป๋าจ่ายเองแทบทั้งสิ้น

การใช้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ช่วยการลงทุนในอสังหาฯได้อย่างไรบ้าง

ถ้าลองคิดดูจะพบว่ามีมากมายหลายประการซึ่งล้วนเป็นหัวใจสำคัญในเรื่องการลงทุนทั้งสิ้น

1.       ช่วยทำงานเต็มเวลาแทนผู้ขาย ในเรื่องการหาผู้สนใจมาซื้อ เช่า อสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้ทำงานเพียงแค่ตอนหลังเลิกงาน หรือเสาร์ อาทิตย์ เท่านั้น ดังนั้นโอกาสในการขายจึงมีมากกว่า

2.       ทำให้ผู้สนใจซื้อมีมากขึ้น เพราะไม่ใช่ได้จากการโฆษณาในหนังสือพิมพ์แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะได้ลูกค้ามาจากช่องทางอื่นๆ ท่อยู่ในเครือข่ายของนายหน้าด้วย เช่น จากการแนะนำของลูกค้าเดิม อินเตอร์เน็ต อีเมล์ สถาบันการเงิน  และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เช่นนายหน้าประกันฯ ผู้รับเหมา

3.       ช่วยแนะนำผู้ขายในการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม โดยนายหน้าจะอาศัยข้อมูลราคาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะเดียวกันที่มีขายในตลาด ไม่อิงจากราคาเสนอขายแต่เพียงอย่างเดียว

4.       ช่วยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ขาย่าควรตระเตรียมอสังหาริมทรัพย์อย่างไร จึงจะสามารถปรับปรุงมูลค่าให้สูงขึ้นและขาย ให้เช่าได้เร็วขึ้น

5.       คำนวณจำนวนเงินที่ผู้ขายพึงจะได้รับสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งภาษีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังช่วยคำนวณเงินที่เหลือจากการกู้ยืมเงินให้รับผู้ขายด้วย

6.       สามารถชี้และแสดงให้เห็นจุดขายของอสังหาริมทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากนายหน้าที่มีประสบการณ์จะรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า ดังนั้นจะรู้จักใช้จังหวะและโอกาสในการที่เสนอขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่โดนใจสำหรับลูกค้าที่มีความสนใจจริงๆ

7.       ช่วยผู้ขายในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่ โดยเฉพาะในกรณีการซื้อบ้านหลังใหม่มาอยู่อาศัยแทนหลังเดิมที่ขายไป ที่ปัจจุบันถ้าทำภายใน 1 ปี กฎหมายให้สิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

8.       ช่วยกำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้การขายเกิดขึ้นโดยง่าย เช่นการพาผู้สนใจไปชมอสังหาริมทรัพย์ ดูแลเรื่องนิติกรรม และสัญญาจะซื้อจะขาย  สัญญาเช่า แลสัญญาต่างๆ จัดการเรื่องการโอนไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ให้แก่ผู้ฝากขาย และประสานงานเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ตรวจสอบ และคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ

9.       ช่วยให้การเจรจาต่อรองการขายทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น เพราะนายหน้าอยู่ในฐานะคนกลาง จึงสามารถให้คำแนะนำในเรื่องข้อดีข้อเสียของข้อเสนอของแต่ละฝ่ายได้เป็นอย่างดี

10.   ช่วยขจัดอุปสรรคให้กับผู้ซื้อในการที่จะซื้อ เช่า อสังหาริมทรัพย์ เช่น เรื่องการติดต่อเจรจากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน การคำนวณจำนวนเงินผ่อนชำระ คำนวณความสามารถในการซื้อ

11.   ช่วยติดตามผลกรณีมีผู้สนใจซื้อ เช่าอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก

12.   ช่วยกรองกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์กับข้อเสนอของผู้ซื้อบางรายที่ยากจะเป็นไปได้

13.   ช่วยจัดการและแจกแจงรายละเอียดรวมถึงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แทนผู้ขาย

 

      บริการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นจัดเป็นบริการพื้นฐาน ที่ผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าที่มีมาตรฐานในปัจจุบันเสนอให้กับลูกค้า ซี่งบริการเหล่านี้ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วจะอยู่ในลักษณะของการให้เปล่าฟรีๆ โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด ผู้ใช้บริการมีภาระเพียงแค่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในรูปค่านายหน้าเมื่อมีการซื้อขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วเท่านั้น 

ที่มา : ซื้อ-ขายบ้านเพื่อการลงทุน

Visitors: 445,751