เคล็ดลับการคัดกรองให้ได้ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ดีๆ

เคล็ดลับการคัดกรองให้ได้ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ดีๆ

ปกติสิ่งที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่ามักต้องการจากผู้เช่าจะมีอยู่สองสิ่งหลักๆ คือสิ่งแรกอยากได้ผู้เช่าที่จ่ายค่าเช่าตรงเวลา และอีกสิ่งหนึ่งคืออยากให้ผู้เช่านั้นดูแลอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเป็นอย่างดีในระหว่างที่เช่าอยู่ ซึ่งภาวะเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด จำเป็นที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีการคัดกรองเลือกผู้เช่าอย่างระมัดระวังด้วย โดยจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.    1.   กำหนดให้มีการกรอกใบสมัครเพื่อสมัครเข้ามาเป็นผู้เช่าก่อนทุกครับ

ขั้นตอนนี้สำคัญยิ่ง เพราะจะช่วยให้เจ้าของหรือผู้ให้เช่ามีข้อมูลในการนำมาใช้วิเคราะห์และคัดกรองลูกค้าได้ ซึ่งข้อมูลที่ถือว่าจำเป็นต้องรู้ให้ได้มากที่สุดก็คือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผู้จะมาเช่าว่าทำอาชีอะไร มีรายได้เพียงพอที่จะชำระค่าเช่าได้หรือไม่ สถานะทางการเงิน บุคคลอ้างอิงที่ติดต่อได้ ที่อยู่อาศัยในช่วงก่อนหน้า เบอร์โทรติดต่อ เคล็ดลับในขั้นตอนนี้ที่จำเป็นต้องตรวจเช็ค ก็คือหลังได้ข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้ากรอกในใบสมัครแล้ว จะต้องลองโทรศัพท์ไปพูดคุยและสอบถามบุคคลอ้างอิงหรือสถานที่เช่าเดิมของลูกค้ารายนั้นดู กล่าวกันว่าขึ้นตอนนี้สำคัญมาก ถ้าละเลยเมื่อไหร่เจ้าของอาจต้องน้ำตาตกในภายหลังได้

2.    2.   ตรวจเช็คเครดิตจากเครดิตบูโร

ในฐานะเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้ให้เช่ามีสิทธิที่จะขอตรวจเช็คเครดิตจากผู้จะเช่าได้ โดยอาจเป็นการกำหนดเป็นเงื่อนไขที่ต้องทำเป็นปกติก่อนเซ็นสัญญาเช่ากัน ในกรณีที่ได้ตรวจเช็คเครดิตดูแล้วพบว่าผู้จะเช่ามีปัญหาทางด้านเครดิต ขอให้คิดไว้ก่อนได้เลยว่าผู้เช่ารายนี้มีนิสัยชอบจ่ายเงินล่าช้า ซึ่งจะรวมถึงค่าเช่าด้วย ดังนี้ลูกค้าประเภทนี้ ถ้าเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงจะดีกว่า

3.    3.   กำหนดให้มีการวาเงินค้ำประกันอย่างเหมาะสม

เงินค้ำประกันในที่นี้ก็คือเงินที่กำหนดให้ลูกค้าวางไว้เป็นประกันในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเช่า ปกติเงินค้ำประกันมักกำหนดกันเท่ากับค่าเช่า 1 เดือน แต่จริงๆ แล้วยิ่งสามารถเรียกเงินส่วนนี้ได้มากว่านี้เท่าไหร่จะยิ่งดีเท่านั้น เพราะจะยิ่งช่วยลดความยุ่งยากให้น้อยลงมากเท่านั้น ในทางปฏิบัติแล้วการเรียกเงินค้ำประกันถือเป็นเครื่องมือในการคัดกรองผู้เช่าชั้นดี หากกำหนดไว้สูงและผู้เช่าสมารถจ่ายได้อาจแสดงว่าผู้เช่ามีฐานะดีพอที่จะจ่ายค่าเช่าได้

 

 

Visitors: 445,756