อาคารสำนักงานให้เช่าเดี่ยว - โฮมออฟฟิศ (Home Office)

       เป็นสำนักงานที่ให้เช่าเหมาทั้งอาคารไม่แบ่งให้เช่า หรือเป็นแบบโฮมออฟฟิศ (Home Office) โดยลักษณะของอาคารแล้วผู้เช่าต้องดูแลส่วนของอาคารเองเช่นระบบไฟ้ฟ้า ระบบเครืองปรับอากาศ การรักษาความปลอดภัย เพราะบางอาคารอยู่ติดถนนใหญ่ หรือเข้าซอย มีที่จอดรถเป็นของเราเอง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นชื่อของผู้เช่าเองจ่ายโดยตรงกับหน่วยงานนั้น ๆ ไม่ต้องผ่านเจ้าของอาคาร ซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียต่างจากการเช่าอาคารสำนักงานขนาดใหญ่แบ่งเช่า ซึ่งจะได้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารเช่น ธนาคาร ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ที่อยู่ในอาคาร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 257,057