สำนักงานให้เช่าพร้อมใช้ พหลโยธิน

        ทำเลพหลโยธินจะเป็นแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส มีความต้องการสำหรับสำนักงานให้เช่าเป็นจำนวนมาก แต่พื้นที่ให้เช่ามีจำนวนน้อย และมีอาคารใหม่ๆ สร้างขึ้นไม่มากเมื่อมี่อาคารใหม่ๆ เกิดขึ้นพื้นที่ให้เช่ามักจะเต็มภายในเวลาอันรวดเร็ว พื้นที่ให้เช่าถูกจับจองก่อนอาคารจะเสร็จ และสามารถตกแต่งพื้นที่ไปพร้อมๆ กับงานก่อสร้างอาคารเมื่อถึงเวลาเปิดอาคาร สำนักงานก็พร้อมใช้ได้ทันที

Visitors: 228,411