สำนักงานให้เช่าตกแต่งพร้อมใช้ *สีลม*

          ถนนสีลม นับเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่ของกรุงเทพ ที่มีสำงานให้เช่าเป็นอาคารเก่าส่วนใหญ่อายุอาคารจะมากกว่า 20 ปีขึ้นไป แต่ก็ยังได้รับการดูแล ซ่อมแซมเป็นอย่างดีจากเจ้าของอาคาร มีการปรับปรุงอยู่เรือยๆ เป็นระยะ และสำหรับสำนักงานให้เช่าพร้อมใช้ก็มีไม่มาก

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 365,490