สำนักงานให้เช่าพร้อมใช้ สีลม

          ถนนสีลม นับเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่ของกรุงเทพ ที่มีสำงานให้เช่าเป็นอาคารเก่าส่วนใหญ่อายุอาคารจะมากกว่า 20 ปีขึ้นไป แต่ก็ยังได้รับการดูแล ซ่อมแซมเป็นอย่างดีจากเจ้าของอาคาร มีการปรับปรุงอยู่เรือยๆ เป็นระยะ และสำหรับสำนักงานให้เช่าพร้อมใช้ก็มีไม่มาก


  • สำนักงานพร้อมใช้ให้เช่า อาคารซิลลิคเฮ้าส์
    ข้อมูลทั่วไปอาคารซิลลิคเฮ้าส์ เป็นอาคารสูง 9 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดประมาณ 5,700 ตารางเมตร อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสีลม และรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง การเดินทางสะดว...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ เช่าออฟฟิศ สำนักงาน

Visitors: 164,929